Αρχική σελίδα » Αμυλοείδωση » Θεραπεία πρωτοπαθούς αμυλοείδωσης

Ποιες είναι οι θεραπείες για την πρωτοπαθή αμυλοείδωση από ελαφρές αλυσίδες;

Η θεραπεία της πρωτοπαθούς αμυλοείδωσης από ελαφρές αλυσίδες στηρίζεται στην χορήγηση χημειοθεραπείας που σκοπό έχει να ελαττώσει / εξουδετερώσει την παραγωγή των αλυσίδων από τα παθολογικά πλασματοκύτταρα. 

Η χημειοθεραπεία που συνήθως χορηγείται μπορεί να περιλαμβάνει αλκυλιουντες παράγοντες όπως η μελφαλάνη ή η κυκλοφωσφαμίδη αλλά και νεώτερα φάρμακα όπως η βορτεζομίβη και η λεναλιδομίδη. Σχεδόν πάντα χορηγείται και κορτιζόνη. Το είδος και η δοσολογία της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η ηλικία του ασθενούς,  η κατάσταση της υγείας του,  η δυσλειτουργία της καρδιάς ή των νεφρών κ.α