Αρχική σελίδα » Αμυλοείδωση » Πρόγνωση

Ποια είναι η πρόγνωση;

Η πρόγνωση είναι διαφορετική για κάθε μορφή αμυλοείδωσης και γενικά είναι χειρότερη στην περίπτωση της πρωτοπαθούς αμυλοείδωσης από ελαφρές αλυσίδες (AL).

Στην πρωτοπαθή αμυλοείδωση από ελαφρές αλυσίδες (AL) η πρόγνωση καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από την προσβολή  και τον βαθμό δυσλειτουργίας της καρδιάς καθώς και από την ανταπόκριση στην θεραπεία.

Η βέλτιστη αντιμετώπιση των αρρώστων με αμυλοείδωση  προϋποθέτει την έγκαιρη διάγνωση, την σωστή τυποποίηση του τύπου του αμυλοειδούς (δηλαδή τον  αποκλεισμό άλλων μορφών αμυλοείδωσης) , την αποτελεσματική θεραπεία, εντατικούς επανέλεγχους και προσεκτική υποστηρικτική αγωγή.

Τα τελευταία χρόνια νέα φάρμακα έχουν δοκιμαστεί και οι θεραπευτικές δυνατότητες για κάθε περίπτωση αρρώστου με αμυλοείδωση έχουν διευρυνθεί.  Οι συγκεντρώσεις στον ορό του αμινοτελικού άκρου του Β-νατριουρητικού πεπτιδίου (NT-proBNP) και των καρδιακών τροπονινών (τροπονίνη -Τ ή τροπονίνη-Ι) έχει σημαντική προγνωστική σημασία σε αρρώστους με πρωτοπαθή αμυλοείδωση. Ο ποσοτικός έλεγχος των κυκλοφορουσών ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων στον ορό  επιτρέπει μια γρήγορη και εύκολη εκτίμηση της αιματολογικής ανταπόκρισης στην χημειοθεραπεία.