Αρχική σελίδα » Ερευνητές » Ε. Καστρίτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Καστρίτης

Αν. Καθηγητής  Θεραπευτικής –Παθολογίας/Ογκολογίας , Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (ΠΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ).  Απόφοιτος της  Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Jerome Lipper Multiple Myeloma Center, Division of Hematologic Neoplasia, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν στην κλινική και μεταφραστική έρευνα στο πεδίο της Αμυλοείδωσης, του Πολλαπλούν Μυέλωματος και της  Μακροσφαιριναιμίας του Waldenström.

Αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας είναι περισσότερες από 200 δημοσιευμένες εργασίες   σε διεθνή περιοδικά και >300 εργασίες σε διεθνή συνέδρια   στα πεδία της βασικής, της κλινικής και της μεταφραστικής  έρευνας  στην πρωτοπαθή αμυλοείδωση, στο πολλαπλούν μυέλωμα και την μακροσφαιριναιμία του Waldenström. Συμμετέχει σαν κριτής εργασιών σε περιοδικά όπως Blood, Leukemia, Blood Cancer Journal, American Journal of Hematology, British Journal of Haematology, Haematologica / The Hematology Journal, Leukemia & Lymphoma κ.α, σε διεθνή συνέδρια όπως στο American Society of Hematology Annual Meeting, European Hematology Association Annual Meeting κ.α. και είναι μέλος του  International Myeloma Working Group, του International Society of Amyloidosis και του International Kidney and Monoclonal Gammopathy Group.