Αρχική σελίδα » Ερευνητές » Ε. Τέρπος

Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος

Ο Ευάγγελος Τέρπος είναι Καθηγητής Αιματολογίας στη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι η βιολογία των πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών και ιδιαίτερα η βιολογία της οστικής νόσου στο πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ). Σε περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ο κ. Τέρπος έχει αναφέρει τον σημαντικό ρόλο του άξονα RANKL/RANK/οστεοπροτεγε-ρίνης και των βιολογικών οδών CCL-3 (MIP-1α), Wnt και TGF-beta στην οστική νόσο στο ΠΜ. Έχει μελετήσει την προβλεπτική αξία των δεικτών του οστικού μεταβολισμού και της λειτουργίας των οστεοκλαστών στην πρόοδο του μυελώματος και την επιβίωση των ασθενών. Έχει αξιολογήσει την επίδραση των διφωσφονικών, της δενοσουμάβης, διάφορων αντιμυελωματικών φαρμάκων, καθώς και της αυτόλογης μεταμόσχευσης στο μεταβολισμό των οστών. Έχει μελετήσει τη βιολογία και την οστεονέκρωση της γνάθου σε ασθενείς με μυέλωμα που λαμβάνουν διφωσφονικά. Ο κ. Τέρπος ασχολείτε επίσης με τον ρόλο της σύγχρονης απεικόνισης (συμπεριλαμβανομένων των whole-body low-dose CT και MRI) στη διάγνωση, παρακολούθηση και ανταπόκριση στο ΠΜ, με την αγγειογένεσης στο ΠΜ και τη μακροσφαιριναιμία Waldenstrom καθώς και τη μελέτη της νεφρικής δυσλειτουργίας στο ΠΜ. Ο κ. Τέρπος συμμετέχει σε αρκετές σημαντικές κλινικές δοκιμές με νέους παράγοντες (pomalidomide, carfilzomib, ixazomib, daratumumab, elotuzumab, isatuximab, panobinostat, κλπ) στον τομέα του πολλαπλού μυελώματος.

Ο κ. Τέρπος προεδρεύει από κοινού στο Bone Subgroup του International Myeloma Working Group και του Guideline Subgroup του European Myeloma Network. Eίναι μέλος του ΔΣ της ΕΑΕ από το 2015 και αντιπρόεδρος της ΕΑΕ για το διάστημα 2016-2018. Ο κ. Τέρπος έχει δώσει διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια όπως το ASH, ASCO & EHA, International Myeloma Workshops, International Meetings on Cancer-Induced Bone Disease και σε πολλές τοπικές συνεδριάσεις. Είναι reviewer σε περισσότερα από 50 ιατρικά περιοδικά και σε μεγάλα συνέδρια όπως το ASH, EHA & EBMT. Είναι Βοηθός Εκδότης στο επίσημο περιοδικό της EHA, HemaSphere, και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Haematologica.

Ο κ. Ευάγγελος Τέρπος είναι προσβάσιμος μέσω e-mail στο eterpos[at]med.uoa[dot]gr