Αρχική σελίδα » Ερευνητές » Μ. Γαβριατοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Γαβριατοπούλου

Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιστοποιημένη μετεκπαίδευση στις Κλινικές Μελέτες στο Clinical Research and Medical Education Department, National Institute of Health (NIH) και στο John Hopkins University, Department of Epidemiology, Bloomberg School of Public Health. Η μεταπτυχιακή της εκπαίδευση έως τώρα περιλαμβάνει εκπαίδευση στην Κλινική Παθολογία, την Αιματολογική Ογκολογία και την Παθολογική Ογκολογία με έμφαση στη θεραπευτική των κακοήθων νοσημάτων του αίματος στην Αιματολογική και Ογκολογική μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Εκεί το έργο της περιλαμβάνει διδασκαλία επί κλίνης και από αμφιθεάτρου σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (Θεραπευτική, Παθολογία). Ο ρόλος της στο πεδίο της κλινικής έρευνας ιδιαίτερα την πενταετία 2011-2016, πέραν των καθηκόντων της ως συνερευνήτριας έχει επεκταθεί στο συντονισμό και την οργάνωση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που υποστηρίζει το ερευνητικό έργο. Ο κύριος τομέας της ερευνητικής της δραστηριότητας αφορά την κλινική έρευνα, όπου μετέχει σε πληθώρα κλινικών μελετών κυρίως στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες αλλά και σε λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα. e-mail: mariagabria[at]gmail[dot]com