Αρχική σελίδα » Πολλαπλούν Μυέλωμα » Ασυμπτωματικό μυέλωμα και μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (ΜΓΑΣ / MGUS)

Ασυμπτωματικό μυέλωμα και μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (ΜΓΑΣ / MGUS)

Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός αρρώστων  διαγιγνώσκεται τυχαία κατά τη διάρκεια ελέγχου για άλλους λόγους. Σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων η αποκάλυψη μιας μονοκλωνικής πρωτεΐνης στον ορό μπορεί να οδηγήσει στην διάγνωση μονοκλωνικής γαμμαπάθειας αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS). Οι δύο αυτές καταστάσεις θα πρέπει  να αναγνωρίζονται και να τίθεται η σωστή διάγνωση διότι η μονοκλωνικής γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας δεν απαιτεί θεραπεία αλλά συνεχή παρακολούθηση για την έγκαιρη ανίχνευση επιπλοκών και την έναρξη της ενδεδειγμένης θεραπείας αν και όταν χρειαστεί.